OBJECTIUS DE L'EMPRENEDORIA A l'ESCOLA MARJAL

Objectius generals:
1. Afavorir el desenvolupament d’habilitats per a la vida, tant individuals com de grup, pel que fa a la comunicació, creativitat, confiança, treball en equip, flexibilitat, assumpció de riscos, positivitat....
2. Personalitzar l’aprenentatge 
3. Potenciar l’adquisició de les diferents competències: comunicativa, lingüística i audiovisual, artística i cultural, tractament de la informació i competència digital, matemàtica, aprendre a aprendre, iniciativa i autonomia personal, social i ciutadana i coneixement i interacció amb el món físic.
4. Adquirir i desenvolupar hàbits de comportament autònom en relació amb el treball i orientats a les relacions interpersonals.
5. Iniciar a l’alumnat en la identificació i coneixement dels elements i principis bàsics de l’engegada d’un projecte.
Metodologies de treball:
Es fomenta el treball per projectes, l’aprenentatge cooperatiu, transversal i significatiu en un context creatiu i lúdic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada